Erkende Scooter Taxateurs

Voor de taxatie van uw scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Taxatie van scooters

 

Wat doen wij?

Wij zijn gespecialiseerd in de taxatie van scooters. Een erkende taxateur kan je vertellen hoe oud jouw scooter is en wat de waarde van de scooter is. Je ontvangt van ons een taxatierapport dat door verschillende instanties als geldig wordt erkend.

Onze taxateurs

Bij 'scooters getaxeerd' werken uitsluitend bevoegde taxateurs. Deze zijn aangesteld op basis van hun kwaliteiten. Zij hebben veel parate kennis van scooters, zodat zij de waarde van jouw scooter zo nauwkeurig mogelijk kunnen bepalen. Nadat zij de scooter tot in detail hebben bekeken, wordt de waarde vastgesteld en ontvang je een rapport. Naast de kennis en ervaring van onze taxateurs, werken wij met een databank van omvang met accurate gegevens. Zo ben je ervan verzekerd dat onze taxateurs nooit een gegeven over het hoofd zien.

De kosten

De scooter wordt volgens een vast bedrag getaxeerd. De meeste taxateurs berekenen een percentage van het getaxeerde bedrag als courtage (het salaris van de taxateur). De manier waarop wij werken, is voor jou veiliger. Je bent er zo zeker van dat wij de waarde van jouw scooter niet hoger rapporteren dan deze eigenlijk is, om zo zelf meer courtage te ontvangen. Onze taxateurs zijn eerlijk.

Waarom een taxatierapport?

Een taxatierapport kan verschillende voordelen bieden:

Verzekeringen
Als je je scooter wilt laten verzekeren, moet je eerst weten hoeveel de scooter precies waard is. Bij een verzekering tegen schade of diefstal, moet je namelijk aan kunnen geven tegen welke waarde je de scooter wilt verzekeren. Zo weet je zeker dat je niet te veel of te weinig premie betaalt. Mocht er schade aan je scooter ontstaan, dan krijgt je dit vergoed aan de hand van de verzekerde waarde (op basis van artikel 960, wetboek 7).
        
Artikel 7:960 BW:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.


Verkopen
Wanneer je met het idee speelt om jouw scooter te verkopen, krijg je door een taxatie een beeld van de prijs die je voor de scooter kunt vragen. Je kunt het taxatierapport laten zien aan potentiële kopers. Zo kun je bewijzen dat je de scooter tegen een redelijke prijs verkoopt. 

Boedeltaxatie
Heb je een eigen woning, dan behoort je scooter tot de inboedel. Bij de berekening van de waarde van je hele inboedel, moet de scooter daarom meegeteld te worden. De hele inboedelwaarde is bijvoorbeeld nodig voor het afsluiten van een inboedelverzekering.

Financiering
Wil je een financiering aanvragen, dan wordt vaak gevraagd om een onderpand. Vaak hebt je dan een taxatierapport nodig van het artikel dat je als onderpand opgeeft.

Contra-Expertise
Ben je het niet eens met de waarde van je scooter die uit een eerdere taxatie naar voren kwam? Dan kun je bij ons een Contra-Expertise aanvragen. Wij taxeren de scooter opnieuw.

 

 

Taxatie van scooters aanvragen

Via onze onafhankelijke taxatie aanvraag, kunt u dit direct online regelen.